Boeken

Zondag 2 december

Klaas Hendrikse is predikant én overtuigd atheïst. In 'Geloven in een God die niet bestaat' zoekt Hendrikse nieuwe wegen in het debat over Gods bestaan.

Klaas Hendrikse is predikant én overtuigd atheïst. Zijn onthulling in verschillende media dat hij niet gelooft dat God bestaat, bezorgde hem landelijke bekendheid als ‘de atheïstische dominee’. In Geloven in een God die niet bestaat zoekt Hendrikse nieuwe wegen in het debat over Gods bestaan.

Veel mensen hebben het idee dat geloven in God automatisch betekent dat je ook gelooft dat God bestaat. Toch hebben de meeste mensen het geloof in dat ‘bestaan’ al lang losgelaten. Hendrikse neemt het voor hen op. Zijn boodschap is dat je niet hoeft te geloven dat God bestaat om in God te kunnen geloven. Om dit uit te leggen, schept Hendrikse orde in de spraakverwarring rond termen als bestaan, atheïsme, geloven en God. Naar zijn mening bestáát God niet, maar ‘trekt hij mee met mensen die onderweg zijn’. Met andere woorden: God is nergens zonder mensen.

Geloven in een God die niet bestaat deed in gelovige kringen veel stof opwaaien. Toch is het boek in diezelfde kring een enorme opluchting, omdat het aansluit bij wat zij al dachten en voelden.