Boeken

Zondag 23 december

Floris Cohen probeert in zijn boek 'De herschepping van de wereld' antwoord te vinden op de vraag: hoe en waarom vond de Verlichting plaats in Europa? Hij toont aan hoe de moderne natuurwetenschap in de zeventiende eeuw heeft kunnen ontstaan.

Floris Cohen werd dertig jaar geleden wetenschapshistoricus zodat hij op zoek kon naar antwoorden op klassieke vragen. In zijn boek De herschepping van de wereld probeert hij een antwoord te vinden op de vraag: hoe en waarom vond de Verlichting plaats in Europa? Hij laat aan de hand van beschrijvingen van denkers en wetenschappers zien hoe de moderne natuurwetenschap in de zeventiende eeuw heeft kunnen ontstaan.

Rond het jaar 1600 werd een begin gemaakt met de herschepping van de wereld. Eerder al hadden Grieken en Chinezen, Europeanen en Arabieren, monniken en leken, filosofische scholen en solistische denkers geprobeerd achter de werking van de natuur te komen. Tussen 1600 en 1700 gaven pioniers als Galilei, Kepler, Descartes, Bacon, Huygens en Newton een radicaal nieuwe draai aan dit gedachtegoed.

Er is een groot aantal vragen waar Cohen in zijn boek antwoord op probeert te geven. Hoe heeft de omwenteling in de zeventiende eeuw zich voltrokken, en hoe heeft ze ooit kunnen plaatsvinden? Hoe komt het dat de Verlichting in Europa plaatsvond, en waarom niet in een andere hoog ontwikkelde beschaving, zoals het oude China of de toenmalige Islamwereld?