Boeken

Zondag 25 maart

In het recente publieke debat in Duitsland is er opmerkelijk veel aandacht voor Duitsers als slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In 'Duitsers als slachtoffers', samengesteld door de historici Patrick Dassen en Krijn Thijs, belichten verschillende Duitslandkenners dit debat.

In het recente publieke debat in Duitsland is er opmerkelijk veel aandacht voor Duitsers als slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Of het nu gaat om de geallieerde bombardementen op Duitse steden of om de lotgevallen van meer dan twaalf miljoen 'verdreven' Duitsers uit Midden- en Oost-Europa: op televisie, in weekbladen,m in boeken en op het internet wordt het Duitse leed inmiddels breed uitgemeten. In Duitsers als slachtoffers belichten verschillende Duitslandkenners dit debat. De bundel is samengesteld door de historici Patrick Dassen en Krijn Thijs.

In het boek laten gerenommeerde historici hun licht schijnen op het lot van met name de twaalf miljoen ‘Heimatvertriebenen’ uit verschillende delen van Duitsland en van het grote aantal slachtoffers van bombardementen en massaverkrachtingen. Daarnaast bekijken ze hoe de plotselinge aandacht voor de Duitse slachtofferrol verklaard kan worden.

Een slachtoffercultus bestond ook al in het verleden van Duitsland. In de DDR werden herinneringen aan de bommen van de geallieerden ingezet als propaganda, en ook bij de beschrijving van de gevangenen van de Rote Armee Fraktion (RAF) kwam de slachtofferrol vaak aan de orde. In Duitsers als slachtoffers komt de complexiteit en de veelzijdigheid van het Duitse debat omtrent de Tweede Wereloorlog en de omgang met het eigen verleden aan bod.