Boeken

Zondag 21 december

Nederland is in de ban van het bovennatuurlijke. Herman de Regt en Hans Dooremalen schreven samen 'Wat een onzin!'. In dit boek onderzoeken ze fenomenen als het zesde zintuig, leven na de dood en homeopathie.

Nederland is in de ban van het bovennatuurlijke. Programma’s waarin men op zoek gaat naar zesde zintuigen en vorige levens trekken een groot aantal kijkers. Herman de Regt en Hans Dooremalen schreven samen Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale. In dit boek onderzoeken ze fenomenen als het zesde zintuig, leven na de dood en homeopathie en trekken ze de ondubbelzinnige conclusie: wat een onzin!

De Regt en Dooremalen leggen een kritische lat langs paranormale verschijnselen. Dit doen ze door wetenschappelijk onderzoek nader te bekijken en kritisch te analyseren. Daarnaast proberen de auteurs een verklaring te vinden voor onze neiging om aan onzinnige opvattingen vast te houden. Wetenschapsfilosofische werken van onder anderen Francis Bacon worden ingezet om hun theorieën te ondersteunen.

Aanvulling bij de uitzending: veel kijkers dachten aan ‘rood’ en ‘hamer’ na de vraag aan het begin van het programma. De reden hiervoor is dat dit de meest voor de hand liggende keuzes zijn. Iemand kan lijken te weten wat u denkt omdat hij of zij op vernuftige wijze lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en achtergrond kan doorgronden, of omdat hij of zij een vraag stelt waarop het antwoord bij bijna iedereen hetzelfde zal zijn. Het gaat hierbij om cold reading, waarover in de uitzending ook wordt gesproken.