Boeken

Zondag 20 januari

In 'Frontdienst' doet Dick Engelen, oud-medewerker van de BVD, naar aanleiding van gesprekken, interviews en archiefmateriaal een boekje open over de geheime dienst ten tijde van de Koude Oorlog.

De Koude Oorlog was in Europa geen echte oorlog. Het was een jarenlange confrontatie tussen twee machtsblokken. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) was zowel aan de zijde van de Sovjet-Unie als aan die van de Verenigde Staten actief. In Frontdienst doet Dick Engelen, oud-medewerker van de BVD, naar aanleiding van gesprekken, interviews en archiefmateriaal een boekje open over de geheime dienst ten tijde van de Koude Oorlog.

Engelen sprak voor zijn boek met (oud-)medewerkers van de BVD en bekeek het archiefmateriaal van deze organisatie. De BVD probeerde in samenwerking met partnerdiensten in de NAVO zicht te krijgen op de spionagepogingen van de Oostbloklanden. Ook infiltreerde de dienst in eigen land; de CPN werd in de gaten gehouden om eventuele samenwerking met de potentiële vijand op het spoor te komen.

Frontdienst biedt een blik op het handwerk van de geheime dienst: infiltraties, afluisteroperaties, het tot ommekeer brengen van spionnen en andere zaken waarvan niemand wat mocht weten, maar die iedereen aangingen. Met Frontdienst creëert Engelen bovendien een genuanceerder beeld van de BVD als klungelende club.