Boeken

Zondag 11 mei

Joost van den Vondel gaf in zijn gedichten uiting tot zijn meest intieme emoties, maar werd ook intens beziggehouden door de grote politieke strijdvragen van zijn tijd. In 'Vondel' beschrijft Piet Calis de levensloop van de grote Nederlandse dichter.

Meer dan welke andere Nederlandse dichter in de Gouden eeuw heeft Joost van den Vondel (1587-1679) deelgenomen aan de politieke en godsdienstige strijd in een samenleving die worstelde met haar identiteit. Vondel gaf in zijn gedichten uiting tot zijn meest intieme emoties, maar werd ook intens beziggehouden door de grote politieke strijdvragen van zijn tijd. In Vondel beschrijft Piet Calis het leven van de grote Nederlandse dichter.

In de biografie plaatst Calis Vondel midden in de zeventiende eeuw. In deze eeuw groeide Amsterdam in zeer korte tijd uit tot de commerciële hoofdstad van Europa. Calis plaatst Vondel ook tegen de achtergrond van de Tachtigjarige Oorlog. In zijn werk liet Vondel steeds zijn persoonlijke mening naar voren komen; onder meer in de toneelstukken die hij schreef.

Op een moderne levensbeschrijving van Vondel werd al jaren gewacht. Calis baseerde zijn biografie op een eerdere levensbeschrijving door Geraardt Brandt, op citaten van Vondel en op secundaire literatuur. Door de beschrijvingen van Vondel te combineren met details over Amsterdam en verschillende godsdienstige groeperingen, biedt Calis een brede blik én nieuwe perspectieven op het leven van Vondel.