Boeken

Zondag 23 november

De Eerste Wereldoorlog vormt een keerpunt in de Europese politiek én cultuur. Geert Buelens onderzocht bekende dichters om erachter te komen hoe zij de oorlog beleefden en beschreven, en schreef hierover het boek 'Europa, Europa!'

De Eerste Wereldoorlog vormt een keerpunt in de Europese politieke geschiedenis. Ook op cultureel vlak veranderde er veel. De Grote Wereldoorlog wordt ook wel de Literaire Oorlog genoemd, omdat gedichten als In Flanders Fields nog steeds tot het collectieve geheugen behoren. Geert Buelens onderzocht dichters als Rainer Maria Rilke, Paul Van Ostaijen en Vladimir Majakovski om erachter te komen hoe zij de oorlog beleefden en beschreven, en schreef hierover het boek Europa, Europa!

Buelens zag het belang in van een vergelijkende studie van een groot aantal teksten uit de Eerste Wereldoorlog. Er was al veel geschreven over een aantal Britse war poets, maar een overzichtswerk waarin ook auteurs met andere nationaliteiten waren opgenomen bestond nog niet. Voor Europa, Europa! onderzocht Buelens de geschiedenis van de poëtische cultuur die tijdens de Eerste Wereldoorlog heerste.

In zijn boek beschrijft Buelens aan de hand van hun werken en belevenissen hoe geroemde auteurs uit een groot aantal landen de oorlog hebben beleefd. Zo schrijft hij over de enthousiaste campagnes van de Italiaanse Futuristen om hun land bij de oorlog te betrekken, maar ook over het ontstaan van het dadaïsme. Gedichten worden in de oorlog ingezet als propagandamiddel, maar ook om te experimenten met nieuwe vormen en ideeën.