Boeken

Zondag 9 november

Wat is goed en wat is kwaad? Filosoof Jan Verplaetse boog zich over deze vragen en formuleerde een uitvoerig antwoord in de vorm van een boek met als titel 'Het morele instinct'.

Wat is goed en wat is kwaad? Filosoof Jan Verplaetse boog zich over deze vragen en formuleerde een uitvoerig antwoord in de vorm van een boek met als titel Het morele instinct. De achterliggende gedachte is dat moreel gedrag niet door de rede is ingegeven, maar door instincten. Deze instincten zouden niet afhankelijk zijn van onze cultuur, maar zijn volgens Verplaetse in ieder van ons aanwezig.

Verplaetse schrijft over de oorsprong en de ontwikkeling van moraal, en hoe dit fenomeen vaak berust op biologische, automatische en emotionele processen. Hiervoor haalt hij neurowetenschappelijk onderzoek aan dat duidelijk maakt dat moraal diep verankerd ligt in het menselijk lichaam. Zo is empathie een neurobiologisch gegeven.

De mens, zo toont Verplaetse aan, bezit het vermogen om met het conflict tussen eigenbelang en hoger belang om te gaan. Er is hierbij geen sprake van culturele diversiteit: dit vermogen is een biologisch gegeven dat in ieder mens aanwezig is.