Boeken

Zondag 21 september

De verschillen tussen mannen en vrouwen houden ons al eeuwen bezig. Psychologe Martine Delfos beschrijft in 'Verschil mag er zijn' onder meer de schoonheid van verschillen in geslachtstypen, de betekenis van de evolutie, emotionele verschillen rondom angst en agressie.

Vanuit het perspectief van een leeuw zien alle mensen er hetzelfde uit. Voor onszelf zijn de onderlinge verschillen enorm groot en betekenisvol. Vooral de verschillen tussen mannen en vrouwen houden ons bezig. Psychologe Martine Delfos beschrijft in Verschil mag er zijn onder meer over de schoonheid van verschillen in geslachtstypen, de betekenis van de evolutie, emotionele verschillen rondom angst en agressie. 

Delfos somt de verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen niet simpelweg op, maar maakt in een boeiend betoog duidelijk hoe deze in elkaar ingrijpen. Ze schrijft niet over schreeuwerige emancipatie, maar laat juist zien dat hetzelfde kúnnen niet gelijk is aan hetzelfde kíezen. Delfos is dan ook van mening dat er altijd verschillen tussen mannen en vrouwen zullen blijven bestaan.

Delfos werkt als zelfstandig gevestigd therapeute en docente en heeft zich daarnaast toegelegd op het schrijven van handboeken en specialistische boeken, onder andere over gespreksvoering met kinderen. Over de verschillen tussen mannen en vrouwen publiceerde ze eerder De schoonheid van het verschil.