Boeken

Joost Baneke

Als een van de eerste Nederlanders waagt psycholoog en psychoanalyticus Joost Baneke zich aan een veronachtzaamd onderwerp: de schaamte. Zijn onderzoek naar dit onderwerp beschrijft hij helder in zijn boek ‘Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen’.

Als een van de eerste Nederlanders waagt psycholoog en psychoanalyticus Joost Baneke zich aan een veronachtzaamd onderwerp: de schaamte. In zijn boek Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen beschrijft hij waarom een gebrek aan schaamte misschien wel de reden is dat 80 procent van alle criminelen man is, en een overdaad aan schaamte de reden dat overwegend vrouwen lijden aan anorexia.

 

Schaamte is een gevoel waar veel mensen moeite mee hebben en dat ze het liefst - uit schaamte? - zouden vergeten. Veel patiënten hebben het met psychologen, psychotherapeuten en psychiaters over schaamte. Dikwijls begrijpelijk, omdat intense schaamte een enorme handicap kan zijn in het contact met andere mensen.

 

In Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen wordt met behulp van visies vanuit de psychologische praktijk, literatuur, filosofie, geschiedenis, cultuur en religie een beeld geschetst van de, volgens Darwin, meest menselijke emotie. Er wordt gekeken naar de biologische verschillen, de functie of waarde van schaamte en of schaamte een lichamelijk of psychisch verschijnsel is. Uit wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen twintig jaar weten we inmiddels dat er sterke verbanden zijn tussen een teveel aan schaamte en depressies, pathologische angst, eetstoornissen en nog tal van andere problemen. Omgekeerd zijn er aanwijzingen dat een gebrek aan schaamte leidt tot een grotere kans op egoïsme, geweld en crimineel gedrag.

Joost Baneke heeft met Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen een taboedoorbrekend boek geschreven. Hij toont aan dat schaamte een psychologisch, sociaal en biologisch verschijnsel is.