Boeken

Ronald Havenaar

Historicus Ronald Havenaar schreef 'Eb en vloed'. In dit boek beschrijft hij de ingewikkelde verhouding tussen Europa en Amerika, die verslechterde nadat Ronald Reagan in 1981 president werd.

Historicus Ronald Havenaar schreef Eb en vloed. In dit boek beschrijft hij de ingewikkelde verhouding tussen Europa en Amerika, die verslechterde nadat Ronald Reagan in 1981 president werd. Een ontspannen relatie veranderde in een moeizame verhouding, en deze mentaliteitskloof houdt aan tot de dag van vandaag.

Reagan verving de ontspannen relatie met de toenmalige Sovjetunie door een ideologische confrontatie met dit evil empire. De verhoudingen tussen Europa en de Verenigde Staten kwam hierdoor op losse schroeven te staan. Havenaar vraagt zich af of er met de komst van Obama als president iets zal gaan veranderen.

In Eb en vloed kijkt Havenaar naar de verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten op het gebied van religie, mentaliteit, economische standpunten en denkbeelden over imperialisme. Hij geeft aan hoe deze verschillen op hun beurt leidden tot verschillen in de gevoerde buitenlandse politiek. Havenaar beschrijft niet alleen de geschiedenis, maar werpt ook zijn blik op de toekomst van de relatie tussen de VS en Amerika.