Brands met Boeken

Vrijdag 12 november

Brands met Boeken

Vrijdag 12 november

In Brands met Boeken een gesprek met rechtsfilosoof Paul Cliteur over zijn nieuwe boek 'Het monotheïstische dilemma', waarin hij de relatie tussen religie en geweld onderzoekt. Meer in het bijzonder om de relatie tussen de drie monotheïstische godsdiensten en geweld in de vorm van terrorisme.

Zijn voor terroristisch geweld aanknopingspunten te vinden in de drie monotheïstische tradities (jodendom, christendom, islam)? Zijn daarover verhalen te vinden in de Heilige Schrift? Om welke verhalen gaat het dan? Kunnen de monotheïstische tradities zich bevrijden van het geweldspotentieel dat in hun tradities ligt? Wat zou daarvoor moeten gebeuren? Paul Cliteur schrijft over deze onderwerpen in Het monotheïstische dilemma.

advertentie