Brands met Boeken

Vrijdag 22 oktober

Brands met Boeken

Vrijdag 22 oktober

In Brands met Boeken een gesprek met filosoof Rein Gerritsen naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Het lucifereffect', geschreven door de Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo. Gerritsen voorzag het boek van een inleidend essay.

Het lucifereffect gaat over het beruchte gevangenisexperiment van Philip Zimbardo, waaruit blijkt dat ‘gewone’ mensen onder bepaalde omstandigheden tot gruwelijke dingen in staat zijn. In een nagebootste gevangenis kregen studenten willekeurig de rol van bewaker of van gevangene toebedeeld. Hoewel het de bedoeling was het experiment twee weken lang te laten doorlopen, moest het na zes dagen worden afgebroken omdat de studenten geen onderscheid meer konden maken tussen spel en werkelijkheid. De gevangenen stortten psychisch in en de bewakers ontwikkelden zich in rap tempo tot sadisten.

Rein Gerritsen is filosoof en ex-gedetineerde, hij zal onder meer vertellen over zijn ervaringen in Nederlandse penitentiaire inrichtingen.

advertentie