Vrijdag 24 september

In Brands met Boeken een gesprek met Rob Riemen (1962), essayist en directeur van het Nexus Instituut, naar aanleiding van het 55ste nummer van het tijdschrift Nexus, dat als titel 'Hoop en vertroosting. De muzen spreken' heeft. De auteurs geven met hun bijdrage antwoord op de aan hun gestelde vraag: 'Wilt u uit de wereld van de muzen een werk kiezen waaruit hoop en vertroosting spreekt en vertellen waarom?'

In 1991 richtte Riemen het tijdschrift Nexus op. Driemaal per jaar verschijnen sindsdien themanummers met essays van zowel grote, gevestigde namen als nieuwe nog niet bekende intellectuelen. Nexus wil geen wetenschappelijke artikelen vol vaktermen brengen, wel bevlogen essays in een leesbare en literaire stijl. In de woorden van Riemen: ‘Nexus is een tijdschrift met het oog op deze tijd, maar niet van deze tijd; maatschappelijk relevant maar niet politiek; ruimte voor de religieuze en filosofische vragen, maar geen tijdschrift voor religie of filosofie; intellectuele kwaliteit maar toegankelijk."

Met de oprichting van het Nexus Instituut in 1994 bouwde Riemen, samen met zijn echtgenote Kirsten Walgreen, de mogelijkheden verder uit. Naast het geschreven woord in het tijdschrift Nexus, kreeg ook het gesproken woord ruim baan tijdens de Nexus-activiteiten: lezingen, conferenties, symposia en masterclasses.
Doel daarbij is het voeren van een internationaal debat over kunstzinnige, levensbeschouwelijke en filosofische onderwerpen, geplaatst in de humanistische traditie en mét ruimte voor afwijkende stemmen.

advertentie