Brands met Boeken

Marco Daane

In Brands met Boeken een gesprek met schrijver Marco Daane naar aanleiding van zijn nieuwe boek 'Het spoor van Orwell'. Als geestelijk vader van Animal Farm en Big Brother is George Orwell (1903-1950) een van de meest invloedrijke auteurs van de afgelopen eeuw. Maar hoe werd hij dat? Wie was hij eigenlijk?

George Orwell behoorde tot de Engelse bourgeoisie, doorliep Eton en werd politieagent in de Britse kolonie Birma. Vervolgens gaf hij zijn leven een dramatische wending door vagebond te worden, tussen zwervers en kakkerlakken in Londense armenhuizen. Later bezocht hij de roetzwarte Noord-Engelse mijnbouwgebieden en vocht hij in de loopgraven van de Spaanse Burgeroorlog. Het spoor van Orwell voert langs deze en vele andere plaatsen waar Orwell leefde, werkte en over schreef.

Marco Daane (1959) schrijft vooral over andere schrijvers. Daarvoor duikt hij graag in archieven, documenten, oude perspublicaties. Hij is redacteur van het tijdschrift De parelduiker. In 2001 verscheen van hem de biografie De vrijheid nog veroveren. Richard Minne (1891-1965), waarin hij het leven boekstaafde van deze Vlaamse schrijver. In 2008 verscheen Marco Daanes vorige boek, de bundel Een eigen koninkrijk over zes schrijvers en zes eilanden.