Brands met Boeken

Thecla Rondhuis

In Brands met Boeken een gesprek met de filosoof Thecla Rondhuis n.a.v. haar boek 'De mongool, de moeder en de filosoof', waarin ze de geschiedenis vertelt van haar zoon Ramon, een inmiddels 37-jarige man met het syndroom van Down. Wat blijft er over van een mens als er veel geestelijke vermogens wegvallen? Wanneer is hij gelukkig? Wat inspireert hem?

Het leven van Ramon hangt van rituelen aan elkaar. Afstand én nabijheid karakteriseren het betoog van Rondhuis in De mongool, de moeder en de filosoof. Aan de ene kant blijkt haar irrationele hartstocht en liefde voor haar zoon, aan de andere kant haar fascinatie voor het fenomeen Ramon. Het boek is een zoektocht naar de condition humaine van iemand met zeer beperkte verstandelijke vermogens. Wat blijft er over van een mens als er veel geestelijke vermogens wegvallen? Wat betekenen vrijheid en identiteit dan nog?

Thecla Rondhuis promoveerde in 2005 op het filosofisch talent in het denken van adolescenten. Eerder verschenen van haar Filosoferen met kinderen (1994) en Jong en wijs (2001). Ze was zeven jaar lang als columniste verbonden aan Filosofie Magazine en ontwikkelde tv-programma’s voor de Ikon.