Brands met Boeken

René ten Bos

In Brands met Boeken een gesprek met filosoof en organisatiedeskundige René ten Bos n.a.v. zijn boek 'Stilte, geste, stem' waarin hij laat zien dat het gebaar een dimensie opent die vooraf gaat aan de taal.

Dieren praten in gebaren. In zijn nieuwe boek gaat René ten Bos in op deze oude filosofische gedachte. Stilte, geste, stem is een filosofisch drieluik over de momenten waarop non-verbaliteit in de plaats treedt van gesproken taal. Stilte verwijst daarbij naar de afwezigheid van taal en geluid. Geste staat voor het moment waarop het doen belangrijker wordt dan het zeggen. Stem duidt ten slotte op het pure geluid dat (nog) geen taal is.

René ten Bos is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. Eerder publiceerde zijn onder meer: Modes in management (2002), Rationele engelen (2005) en Het geniale dier (2008).