Brands met Boeken

Geert van Istendael

In Brands met Boeken een gesprek met de Vlaamse schrijver, vertaler, essayist en dichter Geert van Istendael. In 2009 verscheen 'Gesprekken met mijn dode god', een boek over zijn vader. En onlangs kwam uit 'Tot het Nederlandse volk', waarin de Vlaamse schrijver zich rechtstreeks tot de Nederlanders richt.

Een citaat uit Gesprekken met mijn dode god: 'Mijn vader was een groot vakbondsman. Vanuit Europa bracht hij de christelijke arbeidersbeweging naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Mijn vader was een groot katholiek. Hij was een van de eerste leken die toegang kreeg tot het tweede Vaticaanse concilie. En toch wees hij islamieten, boeddhisten en hindoes de weg naar zijn vakbonden. Mijn vader was ook een dichter. Maar hij schoof zijn poëzie bewust opzij. Het onvermoeibare werk voor de armsten en de ellendigsten van de planeet vulde zijn leven. Over deze man moest ik vroeg of laat schrijven. Het werd mijn moeilijkste boek.’

In Tot het Nederlandse volk richt Geert van Istendael (1947) zich rechtstreeks tot de Nederlanders: "Geachte Nederlanders, U vond uw eigen land een lichtend voorbeeld te midden van de duisternis der volken. Nog niet zo heel lang geleden bazuinde Nederland graag rond dat het een gidsland was. Nee, hét gidsland.

Een dergelijke aandrang is ons, Belgen, volkomen vreemd. Wij vinden ons absurde gewriemel op onze lap grond helemaal niet navolgenswaardig. België is een remedie tegen de vaderlandsliefde."