Brands met Boeken

Willem Schinkel

In Brands met Boeken een gesprek met socioloog Willem Schinkel naar aanleiding van zijn boek ‘De nieuwe democratie’, waarmee hij - in deze tijd van crisis - een aanzet tot democratische vernieuwing geeft.

Wat hebben het opkomend nationalisme en klimatologische veranderingen met elkaar te maken? Wordt Nederland een beursgenoteerde staat wanneer de kredietcrisis is uitgewoed? Wat is democratie tegenwoordig meer dan een boekhoudtechniek? En waarom debatteren over een Nationaal Historisch Museum, nu het land zelf tot museum verworden is? Deze en andere vragen stelt Willem Schinkel in De nieuwe democratie.

Door in het debat rond integratie, cultuur en natie onderbelichte thema’s te brengen zoals recht, techniek, religie, ecologie en economie, komt hij tot verrassende inzichten en geeft hij een aanzet tot alternatieve politieke denkwegen. Tegen gemakkelijke kritiek op populisme en nationalisme in, pleit hij voor een nieuwe politisering en een links nationalisme. Voor eenieder die verder wil kijken dan het dikwijls eenzijdige debat in de media.