Brands met Boeken

Gabriël van den Brink

Brands met Boeken

Gabriël van den Brink

In Brands met Boeken een gesprek met de cultuursocioloog Gabriël van den Brink naar aanleiding van de publicatie 'De lage landen en het hogere'. Een onderzoek naar de betekenis van idealen voor de moderne tijd.

Nederlanders zijn in de greep van toenemend egoïsme en verloedering - wordt vaak gezegd. 'De lage landen en het hogere' laat echter zien dat veel mensen hoge idealen nastreven en spirituele motieven, geestelijke waarden en morele beginselen nog altijd belangrijk vinden. Vanuit een cynisch mensbeeld miskennen politici en media echter het bestaande idealisme.

Dit boek toont aan dat Nederlanders, vergeleken met andere landen, in het vormgeven aan hun geestelijk engagement vooroplopen. Dat geeft niet alleen een ander beeld dan gebruikelijk, het biedt ook hoop aan allen die het gangbare cynisme afwijzen. Van den Brink verwerpt de theorie dat modernisering van de samenleving onvermijdelijk leidt tot een vorm van secularisatie en pleit voor het opnieuw uitvinden van de 'civil society'. Daarmee sluit hij aan bij een internationaal pleidooi.

advertentie