Goddelijke inspiratie

Goddelijke inspiratie

Het Museum Catharijneconvent in Utrecht organiseert een lezingenreeks over goddelijke inspiratie in de letteren in het kader van de expositie 'Goddelijke inspiratie'. Schrijfster Nelleke Noordervliet stelt ze zich de vraag: ‘Wat betekent goddelijke inspiratie voor een ongelovige?’ De vorm van mystiek spreekt haar niet aan. Noordervliet gaat op zoek naar menselijker en ook wonderbaarlijker bronnen dan God. Maarten Westerveen sprak met haar voorafgaande aan de lezing.