Hanna Bervoets

Hanna Bervoets

Hanna Bervoets

Hanna Bervoets

'Alles wat er was' is het verhaal van acht mensen die na ‘de knal’ opgesloten zitten in een schoolgebouw. Dagen en weken gaan voorbij. Hoe langer ze bij elkaar zitten, hoe meer de verhoudingen onder druk komen te staan. Wat gebeurt er als alles wat er was er niet meer is? Jeroen van Kan sprak met schrijfster Hanna Bervoets over haar nieuwe roman.