Nieuwkomers

Teju Cole

Deze aflevering is gebaseerd op 'Open stad' van Teju Cole. Hij groeide op Lagos, Nigeria, en verhuisde op achttienjarige leeftijd naar New York waar hij kunstgeschiedenis studeerde. Cole, die de aanleiding voor deze serie was, beschreef in zijn debuut hoe open een stad als New York kan zijn voor immigranten. Maar ook: hoe gevaarlijk als de immigratie niet slaagt. Waarbij hij aantekent – maar hoe kan het ook anders in deze immigratiestad bij uitstek – dat we zonder immigratie nergens zijn.

New York

Speciaal voor deze aflevering van Nieuwkomers trok Teju Cole de stad in met zijn camera en legde hij 'zijn New York' vast.