Nooit meer slapen

Jan Teeuwisse over beeldhouwkunst in Nederland

Nooit meer slapen

Jan Teeuwisse over beeldhouwkunst in Nederland

In juli 2013 aanvaardde hoogleraar Jan Teeuwisse de bijzondere leerstoel Geschiedenis, theorie en praktijk van de moderne beeldhouwkunst aan de Universiteit Leiden. Zijn oratie 'Nederlandse beeldhouwkunst. Een apologie' is nu in boekvorm verschenen. Dit verweerschrift betoogt dat 'de kunstgeschiedenis' ons heeft aangepraat dat Nederland geen beeldhouwland is.

advertentie