Het Laatste Woord

afl. 7: Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de gouden eeuw.