Het vrije internet

Het vrije internet

Het internet: ooit bedoeld als platform voor het vrijelijk uitwisselen van informatie en opvattingen. Radicale informatiedemocratisering, vrij van overheidsbemoeienis en gebaseerd op de ideologie van individuele vrijheid, zou als vanzelf leiden tot een betere wereld. Is die belofte in tijden van fake news en desinformatie nog wel waar te maken? Kan de sector wel zonder strengere regulering? In Buitenhof een gesprek met Marleen Stikker, oprichter en directeur van Waag, een onderzoeksinstituut voor technologie en samenleving, en Boris Veldhuijzen van Zanten, internetondernemer en CEO van The Next Web.

Dit fragment is onderdeel van

Buitenhof

De Amerikanen kiezen bij de midterms de nieuwe leden voor het Congres, een cruciaal moment in het presidentschap van president Trump. Een gesprek met Derk Jan Eppink en Sara Polak. Verder: Het verzet tegen vaccineren beperkt zich al lang niet meer tot orthodox christelijke kringen. Een verontrustende ontwikkeling, vindt de medische wereld. Anderen zijn het daarmee oneens. Aan tafel: Anne-Marie van Raaij, Mascha Kamphuis en Lilianne Ploumen. En: Internet, ooit bedoeld als platform voor het vrij uitwisselen van informatie en opvattingen, zou als vanzelf leiden tot een betere wereld. Is die belofte in tijden van fake news en desinformatie nog wel waar te maken? Kan de sector wel zonder strengere regulering? Een gesprek met Marleen Stikker en Boris Veldhuijzen van Zanten.

advertentie