Buitenhof 4 maart 2007

Ronald Plasterk, Rein Willems, Britta Böhler, G.R. de Groot

Buitenhof 4 maart 2007

Ronald Plasterk, Rein Willems, Britta Böhler, G.R. de Groot

Buitenhof 4 maart 2007:

*De speerpunten van minister Ronald Plasterk
Van achter het katheder liet hij acht jaar lang kritisch van zich horen. Hij is nu één van de zestien ministers in het nieuwe kabinet en spreekt dus namens de regering. Hoe gaat een bètacanon en vrijdenker/individualist als Ronald Plasterk om met het opgelegde gemeenschapsdenken? Hoe vertaalt hij dit naar zijn onderwijs- en cultuurbeleid en wat worden zijn persoonlijke speerpunten de komende vier jaar. Een gesprek met de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

*Van directiekamer naar Chambre de Réflexion
Stel je bent als topmanager gewend de lakens uit te delen bij een multinational: wat zoek je dan in de politiek? Of je bent als advocaat bekend van geruchtmakende zaken zoals de verdediging van Abdullah Öcalan en Volkert van der G.: waarom zou je je daarnaast nog inzetten voor een politieke partij? En waarom kies je dan voor de Eerste Kamer, een instituut dat volgens velen nogal stoffig is en best op de schop mag? In aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten, die beslissend zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer, een discussie met twee bijzondere kandidaat - Eerste Kamerleden: Rein Willems (CDA), president-directeur van Shell Nederland, en topadvocaat Britta Böhler (GroenLinks).

*De route van de dubbele nationaliteit
Tot op de dag van vandaag leidt het hebben van een dubbele nationaliteit binnen het parlement en de regering tot veel debat. Al vanaf 1992 staat het onderwerp op de agenda van het Nederlandse parlement. Professor G.R. de Groot, gespecialiseerd in vergelijkend nationaliteitsrecht, geeft een analyse van de motieven en standpunten, die de grote politieke partijen in dit emotionele debat in de loop der jaren hebben ingenomen.

"Mijn idee" is in handen van het jongste CDA-Tweede Kamerlid Sander de Rouwe.