Buitenhof

Maria van de Schepop, Rinus Otte, Jessica Stern

Buitenhof

Maria van de Schepop, Rinus Otte, Jessica Stern

*Persbericht Buitenhof 12 april 2015

*Rechters over wanbetalers
Wanbetalers belanden niet langer in de cel. Althans, als het aan de rechtbank in Amsterdam ligt. Gijzeling is een dwangmiddel voor mensen die hun boetes niet betalen. Maar de rechters vinden dat ze over onvoldoende informatie beschikken om te kunnen inschatten waarom mensen niet betalen. Daarom leggen zij alle gijzelingsverzoeken naast zich neer. Maar wordt een wanbetaler zo niet beloond? Over deze vraag en de menselijke maat in het Nederlandse recht een debat met Maria van de Schepop, strafrechter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en Rinus Otte, raadsheer bij het Hof Arnhem/Leeuwarden en bijzonder hoogleraar Organisatie van de Rechtspleging.

*Jessica Stern
Ze kent het Witte Huis goed. Ze adviseerde in de jaren negentig president Clinton al over buitenlands beleid en de aanpak van terrorisme. Tegenwoordig doceert ze aan de Harvard universiteit. Haar nieuwste boek ISIS: The State of Terror gaat over de gevaren van het nieuwe terrorisme in het Midden Oosten. In Buitenhof een interview met de terrorismedeskundige bij uitstek, Jessica Stern.

*Schuim&As met Jean-Marc van Tol

advertentie