Buitenhof

Arno Visser, Femke Halsema, Willem Schinkel

Buitenhof

Arno Visser, Femke Halsema, Willem Schinkel

Decentralisatie van de zorg en andere overheidstaken, was het mantra van het vorige kabinet. Inmiddels zijn die regelingen in werking. Heikel punt: de nevenkanten van decentralisatie maken de controle op overheidsgeld steeds lastiger en ondoorzichtiger. Een doolhof aan regelingen voor burgers schept rechtsongelijkheid. Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, maakt zich ernstige zorgen en schetst hoe het beter zou moeten. Weten we genoeg over onze geschiedenis of hebben we oogkleppen op? Het nieuwe kabinet wil meer aandacht voor onze historie en normen en waarden. Het Wilhelmus moeten we zingen, elk jaar naar het Rijksmuseum, de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer. Hoe bepalend is die geschiedenis voor onze nationale identiteit? Socioloog Willem Schinkel, publicist Femke Halsema en hoofddirecteur van het Rijksmuseum Taco Dibbits. Aandacht voor het buitenlandse nieuws in Schuim & As met Sandra Phlippen, chef Economie van het AD.

advertentie