´groene energie verpest markt niet´

Energiebedrijven luiden de noodklok over de energievoorziening in Europa. Krokodillentranen, vindt Ron Wit, directeur energie van Natuur en Milieu.

Europese energiebedrijven luidden eerder deze maand de noodklok. Omvangrijke subsidies voor duurzame energiebronnen en versnippering van de markten leiden in hun ogen niet alleen tot hogere prijzen, maar ook tot gevaar voor een black out. Op dagen zonder wind of zon heb je namelijk ook energie nodig, maar een kolencentrale zet je niet zomaar even aan of uit. Daarom pleiten de energiebedrijven onder meer voor subsidies voor kolencentrales. Directeur energie van Natuur en Milieu legt in Villa VPRO uit dat je daarmee het paard achter de wagen zou spannen:

Op zich is de onrust van de energiebedrijven wel te begrijpen. De twintig grootste Europese energiebedrijven hebben sinds 2008 de helft van hun beurswaarde verloren. En afgelopen juni was de prijs van elektriciteit op de Duitse markt tijdelijk negatief: energieleveranciers moesten geld betalen aan netwerkbedrijven om van hun stroom af te raken. Er was simpelweg meer stroomaanvoer dan het netwerk aankon. De energiebedrijven zijn duidelijk verrast door de snelle opkomst van duurzame energie, de uitfasering van kernenergie in Duitsland en de snelle opkomst van schaliegas in de VS.

Maar je zou ook kunnen zeggen dat ze gewoon de boot gemist hebben. In Duitsland zijn ze verantwoordelijk voor slechts 7 procent van de duurzaam opgewekte energie. De overige 93 procent komt van burgers, coöperaties en lokale projectontwikkelaars. En hoewel de energiebedrijven inderdaad voor reservecapaciteit zorgen op het moment dat er geen zon of wind is, kan een smart grid die hiaten in de energievoorziening in de toekomst misschien ook ondervangen.

Zo’n slim netwerk maakt gebruik van slimme meters en monitors die continu bijhouden hoeveel energie er beschikbaar en nodig is. Op basis van die gegevens kunnen consumenten bepalen hoe groot hun behoefte is, en hoeveel ze moeten betalen om in die behoefte te voldoen. Anderen hebben hun hoop gevestigd op betere opslag van energie. Met betere batterijen en accu’s zou je de overtollige energie tijdelijk kunnen opslaan en gebruiken als het bewolkt of windstil is.