Hoe veel kilo afval levert de sloop van auto’s jaarlijks op in de EU?

In 2011 werden in de EU 6,760 miljoen auto’s gesloopt met een gezamenlijk gewicht van 6,710 miljoen ton. Van die afvalberg werd 88,4 procent hergebruikt, en 11,6 procent dus niet. Dat is 778 miljoen kilo overblijvend afval. (Bron)