Hoe veel liter ruwe olie verbruikt de wereld per seconde?

Volgens de laatste schattingen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verbruikte de wereld eind 2013 per dag 91,2 miljoen vaten ruwe olie per dag. Het volume van zo'n vat is 160 liter en in een dag zitten 24 uur van 3600 seconden elk. Dan kun je dus uitrekenen dat we er met z'n allen per seconde ongeveer 169 duizend liter ruwe olie doorheen jagen. Dit jaar neemt dat nog een beetje toe, aldus het IEA. Dus laten we zeggen 170 duizend liter per seconde.