‘We moeten evolueren naar een Europese federatie’

, Arnaud Hoornaert

Op blogs en opiniepagina’s heerst een kleurrijk debat tussen jongeren uit alle lidstaten van de EU. Volgens Arnaud Hoornaert uit België stevent Europa hoe dan ook af op eenheid van politiek en economie.

Arnaud Hoornaert (17)

Geboren: België
Woont: België

Blog: BPolitix

‘Het grootste bewijs dat jongeren en politiek wél te combineren zijn’, schrijft BPoltix over het doel van de website. Samen met andere jongeren willen ze politiek in Vlaanderen en België ontdekken en proberen de ‘Homo Politicus’ in iedereen boven te halen. Onder de slogan “Be young, Be critical” probeert Bpoltix duidelijk te maken dat elke stem telt.

‘We moeten evolueren naar een Europese federatie’

Enerzijds kan die Europese identiteit zich ontwikkelen wanneer we kiezen voor minder Europa. Wanneer we de nationalistische kaart trekken en de macht van Europa laten verbrokkelen en de Europese naties opnieuw meer macht laten krijgen, dan zal die Europese identiteit zich vanzelf ontwikkelen en wel om de volgende reden: Het is overduidelijk dat de natiestaten op hun eentje niets meer in de pap zullen brokkelen in onze complexe en geglobaliseerde wereld.

Economen en beleidsmakers zijn het daarover eens, maar nog altijd komen populistische partijen weg met het idee van minder Europa. De publieke opinie gelooft de waanzin van nationaliteit. Het is een illusie dat een Europees land nog economisch kan meedraaien na een EUxit. We moeten evolueren naar een Europese federatie. We hebben nood aan instrumenten die onze crises kunnen oplossen. Vandaag is het Europese contingent zo verweven! Onze Europese economieën zijn zo geïntegreerd met elkaar dat problemen oplossen op het nationale vlak niet meer mogelijk is.

Op die manier zal dus het besef groeien dat de Europeanen wel verbonden zijn en dat ze zonder elkaar niets meer betekenen, dat ze de vrije markt nodig hebben en de Europese samenwerking.

Maar het Europees eenheidsgevoel kan ook ontstaan op de volgende manier.

Als we resoluut kiezen voor meer Europese integratie, dan zal de interactie tussen Europeanen ook intensifiëren en toenemen. We schenken meer bevoegdheden aan Europa wat ervoor zal zorgen dat we naast een economische unie ook een politieke unie krijgen. En dit moeten we tijd geven. Onze generatie is al veel meer pro-Europees ingesteld dan de vorige generatie en die daarvoor. Wij zien de voordelen van Europa: reizen door de Unie, eengemaakte munt, grote vrijhandelszone en studeren in het buitenland. Een identiteit ontstaat niet op één twee drie, maar heeft een goede structuur, lef en tijd nodig.

Het kan pas in een unie waar er op politiek en economisch vlak geen grenzen zijn. Een gebied waar iedereen in de eerste plaats Europeaan is.

Ga naar de volgende jonge denker: Maximilien von Berg uit het Verenigd Koninkrijk.

advertentie