Overstromingen Balkan - mediaoverzicht

, Erik van den Berg

De Balkan kampt met de hevigste overstromingen sinds 120 jaar, toen cijfers hierover voor het eerst werden gepubliceerd. Een overzicht.

In slechts een paar dagen tijd viel een hoeveelheid regen die normaal in drie maanden valt. Rivieren zoals de Sava traden buiten hun oevers en het water nam alles mee wat in zijn weg kwam. Soms in een paar minuten tijd spoelden complete huizen - en de stukken grond eronder - weg. Er zijn duizenden van zulke aardverschuivingen geteld, vele duizenden Bosniërs. Serviërs en Bosniërs zijn op de vlucht geslagen. Inmiddels zijn er meer dan veertig doden. Reddingswerkers zijn vooralsnog bezig met het evacueren van bewoners. Alleen dit al is een immense klus, ook gezien het aanhoudende slechte weer.

De overstromingen brengen andere gevaren met zich mee. Zo liggen er nog meer dan honderdduizend ongeëxplodeerde landmijnen in met name Bosnië. Door de aardverschuivingen is een aantal hiervan mogelijk op drift geraakt. Ook dreigde de Nikola Tesla-energiecentrale in het Servische Obrenovac buiten werking te raken, waardoor half Servië zonder stroom zou kunnen komen te zitten. Dat gevaar lijkt nu geweken. En als vaker met overstromingen en stijgende temperaturen is er een risico op besmettelijke ziektes.

Wat zijn nu de oorzaken? Volgens Ratko Ristic, hoogleraar bosbouw aan de Universiteit van Belgrado, is de immense verwoesting het gevolg van slechte coördinatie, chaotische stedelijke planning en een gebrek aan degelijke veiligheidsmechanismen na jaren van verwaarlozing. "De weersomstandigheden waren absoluut ongekend in de afgelopen 120 jaar, maar de schade zou niet zo groot zijn geweest als we beter voor onze rivieren hadden gezorgd en als we een goed anti-overstromingssysteem op lokatie hadden," vertelde Risic aan RTV Serbia.

Hieronder een impressie van de Balkanoverstromingen zoals weergegeven door de media.

advertentie