Beroemde 6 december-rede van Koningin Wilhelmina

Radio Oranje, 6 december 1942

Beroemde 6 december-rede van Koningin Wilhelmina

Radio Oranje, 6 december 1942

Op 6 december 1942 houdt Koningin Wilhelmina een rede voor Radio Oranje. Tijdens deze rede kondigt ze aan dat na de oorlog in het Koninkrijk der Nederlanden hervorming in de verhoudingen met de andere rijksdelen aan. Dit om aan de in Nederlands-Indië, maar ook in Suriname levende wens naar grotere zelfstandigheid tegemoet te komen. Een rijksconferentie, samengesteld uit vertegenwoordigers van Nederland, Nederlands-Indië, Nederlandse Antillen en Suriname, zou aan een 'ronde tafel' adviezen moeten opstellen voor een nieuwe structuur van het koninkrijk. Deze structuur voorzag in het behoud van het rijksverband, maar ook in interne zelfstandigheid van de rijksdelen. Voor verschil van behandeling op grond van ras of landaard zou geen plaats zijn