De mésaventure van een Fransch heertje zonder pantalon aan het strand te Zandvoort

1905, Willy Mullens,

Nederland 1905. Komedie van Willy Mullens en Albert Mullens.

VPRO Cinema

Een van de oudste bewaard gebleven Nederlandse fictiefilms. In 2007 opgenomen in de Canon van de Nederlandse film.Reageer