José Luiz is acteur.
Er zijn 2 films gevonden.

Os sete sacramentos de Canutos

1996 | Drama

Brazilië/Duitsland 1996. Drama van Otto Guerra, Adal Gisa Luz, Pola Ribeiro, Ralf Tambke en Luiz Alberto Pereira. Met o.a. Basillo Da Mata Virgem, Manuko Almeida, Josa Do Feliciano, Maximo-Zé en Do Jardim.

Rond 1790 had de opstand plaats van Canudos, een stadje in het noordoosten van Brazili[KA3]e, waar de volgelingen van profeet Antonio Conselheiro zich hadden gevestigd. De film vertelt in zeven hoofdstukken de al dan niet gesymboliseerde geschiedenis. 1: BATISMO (Die Taufe van Guerra en Luz), naar een scenario van Luz en met muziek van Figuera De Melo. Een meisje uit po[KA3]etisch haar liefde voor Koning Sebast[KA6]ao die in de golven verdween, maar volgens de legende zal terugkeren om de monarchie te herstellen. Tekenfilm met animatie van Tadao Miaqui, Usandro Santos en Andr[KA1]es Lieban. 2: CRISMA (Die Firmung van Ribeiro); scenario van Ribeiro; fotografie van Vito Diniz; muziek van Jorge Alfredo. Een beeld van een gemeenschap die leeft volgens de leer van Conseilhero: geloof zonder handelen is zo goed als de dood. Wie bang is om te sterven is al dood. 3: CASAMENTO (Die Ehe van Tambke); scenario van Tambke; fotografie van Estev[KA6]ao Pantoja; muziek van Jayme Vignoli. Een vrouw getuigt over de moeilijkheden om kinderen alleen groot te brengen in een streek waar het al een wonder is als ze vijftien worden. 4: ORDEN[KA10]C[KA6]AO (Die Priesterweihe van Pereira); scenario van Pereira; fotografie van Cl[KA1]audio Portioli; muziek van Beto Barros. Kapitein Lamarca heeft genoeg van de ellende waarin zijn volk leeft en stapt over naar de guerilla, iets wat zijn oversten niet kunnen slikken. 5: COMUNH[KA6]AO (Die Kommunion van Wemeck); scenario van Wemeck; fotografie van Walter Carvalho; muziek van Lenine. In de Favelas, waar de Canudos huizen, is karnaval het belangrijkste moment van het jaar, maar de drughandel dreigt het feest teniet te doen. 6: PENIT[KA4]ENCIA (Die Bu[KA29]e van De Almeida); scenario van De Almeida; fotografie van Vito Diniz. De dood en de hoop op eeuwig leven staan centraal bij de Canudos. Er worden dan ook gigantische feesten gewijd aan hun geloof. 7: EXTREMA UN[KA10]C[KA6]AO (Die letzte [KA3]Olung van Furtado); scenario van Furtado; fotografie van Alex Sernambi; muziek van L[KA1]eo Henkin. 1857. Het leger krijgt een gigantisch kanon dat hen onoverwinnelijk moet maken, maar de Canudos weten er wel raad mee. Een satirische aanval op het militarisme. Slapstick met morbiede ondertoon. Een erg onevenwichtig geheel dat haast ondoordringbaar is voor een publiek dat niet op de hoogte is van de Braziliaanse geschiedenis. De verhalen zijn soms po[KA3]etisch, dan weer dramatisch, ontroerend of satirisch (enkel het laatste), maar allen geven ze de indruk niet af te zijn. Een interessant project, maar niet helemaal gelukt.

L' Adieu Nu

1976 | Drama

Frankrijk 1976. Drama van Jean-Henri Meunier. Met o.a. María Casares, Pierre Maxence, Claude Degliame, José Luiz en Michael Lonsdale.

Een zeurderig psychodrama met Casarès als een actrice die zich van de buitenwereld afzondert en terugblikt op haar leven, wat dan weer aanleiding is voor mistige flash-backs, hoogdravende monologen en veel artistiek gedaas. Een saaie film.