Chance Meetings 3 van Jean Pierre Sens

Chance Meetings 3 van Jean Pierre Sens

In deze filmopname ontwikkelt de camera zich tot een zeer dwingend personage. De camera beweegt zich door een lege straat, en lijkt zoekende naar een onderwerp. Wanneer de gelegenheid tot een ontmoeting met een familie zich voordoet, dringt de camera zich op agressieve wijze op. Deze aanwezigheid van deze waarnemer verstoort uiteindelijk het natuurlijk verloop van de omstandigheden.