De laatste dag (KORT! 2008)

De laatste dag (KORT! 2008)

Nog onafgebroken op zijn hoede maar met afnemende krachten, probeert N. voor de laatste keer zijn kostbare bezit, een gezelschap vrolijke dames, bijeen te houden. Als het niet meer lukt om alle belagers op afstand te houden, is zijn einde - een leven zonder lust - nabij.