Stardust IDFA Journaal

Stardust IDFA Journaal

Uitreiking van de Bert Haanstra oeuvreprijs aan Johan van der Keuken, interview met fotograaf Marcos Prado over The Charcoal People, de keuze van Michael Apted en een interview met regisseur Frédéric Gonseth over zijn
documentaire La Cité Animale.

advertentie