Home Front van Bart Juttmann

Home Front van Bart Juttmann

Sanne's vriend wordt voor een half jaar uitgezonden naar Afghanistan. De laatste ochtend die ze samen doorbrengen, worden beiden gedwongen om beslissingen te nemen, die bepalend zijn voor de rest van hun levens.