Geen week zonder zaterdag van Maxim Wermuth

Geen week zonder zaterdag van Maxim Wermuth

Een portret over een man die na de nodige hindernissen zijn leven weer enigzins op de rails heeft. Zijn werkzaamheden bij de ziekenomroep op de zaterdag in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwengein zijn voor hem daarbij van essentieel belang. Als hij op zaterdagochtend verzoeknummers heeft opgehaald bij de patienten, komt er vaak een gesprekje tot stand, wie ze zijn en waarom ze er liggen. Met zijn radioprogramma probeert hij de patienten 2 uurtjes hun zorgen te laten vergeten.

Dit werk betekent zoveel voor hem dat er geen week voorbij gaat zonder die ene zaterdag. Hij leeft van zaterdag tot zaterdag.