Freddie Offline van Maikel Schnerr

Freddie Offline van Maikel Schnerr

Frederik van Voorn is een idealist: hij droomt van een wereld, beginnend in Amsterdam, zonder digitale of telefonische communicatie. Permanente bereikbaardheid en 'platte' vriendschappen via Hyves en Facebook verafschuwt hij en zijn volgens hem een serieuze bedreiging voor het leefgenot.
Voor Frederik is het tijd voor actie en protest.