Als ervaringsdeskundige op het speciaal onderwijs wil Gregory het programma 'Kutkinderen' maken. Meet Gregory!

Gregory (22) was van kleins af aan al bezig met het bedenken en vertellen van verhalen. Hij was altijd vooral gefocust op beeld maar merkte tijdens zijn opleiding grafische vormgeving dat hij ook de drang voelde om met woorden iets over te brengen. Hij hoopt zich tijdens de Dorst workshop te ontplooien als programmamaker. Daarnaast heeft hij de ambitie om filmmaker te worden.

kutkinderen

Gregory wil een programma maken over speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. De titel die hij aan zijn idee gaf 'Kutkinderen' is hard, maar volgens Gregory niet voor niets. Deze titel geeft namelijk wel weer hoe veel mensen tegen deze kinderen aankijken. Gregory is in zekere zin een ervaringsdeskundige: op 8-jarige leeftijd kwam hij op het speciale onderwijs terecht. In de tien jaar die hij doorbracht op dit soort scholen, maakte hij dingen mee die hij nu wil laten zien aan een groter publiek. Volgens Gregory is het een verhaal wat verteld móét worden, omdat het een andere kant van de Nederlandse samenleving weergeeft. In 'Kutkinderen' wil Gregory onderzoeken waarom deze kinderen niet op het reguliere onderwijs zitten, welke kansen ze nou eigenlijk hebben en of het speciale onderwijs wel de juiste oplossing voor hen is.