Met haar programma 'Fresh Cuts & Familie' wil Rasheida de unieke multiculturele samenleving in Rotterdam een gezicht geven!

Rasheida (36) is programmamaker, producer en regisseur. Als sociaal werkster heeft ze lange tijd jongeren begeleid vanuit het culturele veld, het welzijnswerk en het onderwijs. Daarnaast is ze zelf trotse moeder van een zoon van 14 jaar. Rasheida is geboren en getogen in Rotterdam en opgegroeid in een multiculturele omgeving. Door de omgeving waarin zij opgroeide voelt zij zich nu het meest thuis in een etnisch diverse omgeving. Ze beschouwt haar achtergrond als een verrijking voor het vertellen van verhalen die een afspiegeling zijn van onze samenleving. 

fresh cuts & familie

Tijdens de Dorst workshop wil ze haar idee 'Fresh Cuts & Familie' uitwerken. In dit programma wil Rasheida de kijker laten kennis maken met de vaste klanten en eigenaar van Fresh Cuts, een kapperszaak in de wijk Feijenoord in Rotterdam. In deze kapperszaak worden felle discussies gevoerd tussen de klanten. Door deze discussies vast te leggen, wil Rasheida maatschappelijke actualiteiten vanuit het perspectief van verschillende bevolkingsgroepen op een humoristische manier weergeven. Ze wil in dit programma laten zien hoe in grote volks- en achterstandswijken verschillende etnische groepen met verschillende culturen samenleven, en hoe deze culturen vaak heel goed samengaan. Die unieke multiculturele samenleving wil Rasheida met Fresh Cuts & Familie een gezicht geven. 

EERDER WERK RASHEIDA