vpro algemene ledenvergadering 2020

praat mee over de koers van de vpro

De Algemene Ledenvergadering van de VPRO vindt dit jaar online plaats.

Op zaterdag 19 september organiseert de VPRO de eerste online ledenvergadering in zijn bestaan. Een belangrijk gespreksonderwerp deze middag is de richting van de VPRO voor de komende jaren. Daarnaast lichten directie, raad van toezicht en managementteam de jaarstukken toe. Deelnemers kunnen vooraf en tijdens de vergadering vragen stellen over bijvoorbeeld de jaarrekening 2019, jaarplan/begroting van 2020 en de toekomstige koers van de VPRO.

programma

13.00 uur - Welkom en presentatie programma. Toelichting ledenenquête.
Moderator: Bart Krull (Tegenlicht Meet Ups Pakhuis De Zwijger)           

13.15 uur - De staat van de VPRO en ontwikkelingen in omroepland
Lennart van der Meulen (directeur) en Marise Voskens (voorzitter RvT)
Gast: Willemien van Aalst (directeur Human)

13.30 uur - Toekomst VPRO: jonger en diverser
Anouk Kamminga en Willem van Zeeland (hoofdredactie)
Gasten: Abdou Bouzerda (samensteller Bureau Buitenland)
Kasper van Alphen (redacteur VPRO Dorst)

13.50 uur - Hoe hebben wij uw geld besteed? Vaststelling Jaarrekening 2019
Lennart van der Meulen en Marise Voskens
Gast: Marije van Mens (voorzitter auditcommissie, RvT)
Michel Koot (hoofd financiën) is beschikbaar voor vragen.

PAUZE

14.05 uur - Jaarplan en begroting 2020. Impact corona op de productie.
Roel Burgman (zakelijk leider media) en Stan van Engelen (hoofdredacteur)
Gasten: Stefanie de Brouwer (eindredacteur In Europa)
Jikke Wechgelaer (eindredacteur Mondo) – live vanuit de studio

14.20 uur Toekomst VPRO: het programmapakket de komende jaren
Stan van Engelen, Anouk Kamminga, Willem van Zeeland (hoofdredactie)
Gast: Arjen Lubach (presentator Zondag met Lubach)

14.40 uur - Einde

deelnemen?

De aanmelding is gesloten. We verwelkomen u graag bij een volgende ledenvergadering.

weten waar het over gaat? de jaarstukken

De algemene ledenvergadering heeft een aantal formele rechten, zoals het bespreken van jaarplan en begroting en het vaststellen van de jaarrekening. In deze online ALV gaan wij in op de jaarstukken, maar – om het in deze nieuwe digitale vorm breed toegankelijk te maken - op een beknoptere manier dan u wellicht van ons gewend bent. Daarvoor vragen we om uw begrip.

Download via onderstaande links de stukken:

vragen

U kunt tijdens de vergadering meepraten via de chatbox in Zoom. Hoe werkt dat allemaal? U leest het in deze handleiding (klik om het document te downloaden).

formele besluiten

Op de algemene ledenvergadering van 19 september moet de jaarrekening 2019 formeel worden vastgesteld. In een ‘gewone’ vergadering gaat dat per acclamatie. Omdat er in een digitale vergadering geen makkelijke manier is om vast te stellen of de aanwezigen met een besluit instemmen vragen we leden om vooraf te laten weten als ze het niet eens zijn met vaststelling van de jaarrekening 2019. Dit geldt ook voor de vaststelling van het verslag van de ALV op 25 mei 2019.

Bent u het niet eens? Stuur dan voor woensdag 16 september 13.00 uur een bericht, voorzien van naam, toenaam, lidmaatschapsnummer en uw afwegingen aan alv@vpro.nl. Stuurt u geen bericht, dan gaan wij ervan uit dat u instemt met vaststelling van het verslag en de jaarrekening.

Bezwaar tegen deze werkwijze? Ook dit vernemen we graag per mail aan bovengenoemd adres.