Komt een vreemdeling Nederland binnen. Hoe vindt hij de meest basale voorzieningen?

3Lab: Bed bad brood
22.10 - 22.25 uur, NPO 3

Eerst hing er rond de term ‘bed, bad en brood’ nog een gezapige zweem van gastendoekjes, hoog opgetrokken dutdekens, aardbeienjam in mini-kuipjes en andere Hollandse kneuterigheid (‘Een prima naam voor onze Bed & Breakfast’, dachten een paar ondernemers in Dordrecht). Maar tegenwoordig is de benaming het middelpunt van controverses, spanningen en gedoe. Een grote groep migranten en asielzoekers uit onder andere het Midden-Oosten en Afrika bereikten ons land, en politici buitelden over elkaar heen met hun standpunten ten aanzien van de opvang van deze mensen. Na veel getouwtrek werd er onder andere de zogenaamde ‘bed-bad-broodregeling’ ingevoerd: ‘ongedocumenteerde vreemdelingen hebben recht op voedsel, kleding en onderdak als noodzakelijke voorziening ter bescherming van hun menselijke waardigheid’.

Alles rond vluchtelingen en de opvang daarvan lijkt momenteel heikel. En dus vonden de jonge filmmakers Kurt Platvoet en Jan Verdijk het de hoogste tijd om over dit onderwerp een satire te maken.
In deze parodie op het huidige beleid wordt een groepje vluchtelingen, zodra ze Nederland binnenkomen, in een bestelbusje gepropt. Ze hebben vier dagen om, met behulp van de kleurloze Eddie de ambtenaar, zélf in de meest basale menselijke behoeftes te voorzien. Levert dit gênante geleur langs Nederlandse huishoudens niks op, dan worden ze zonder pardon weer het land uitgezet.
In de (herhaling van de) pilot die vanavond wordt uitgezonden zijn de hoofdfiguren vooral een speelbal van regeltjes, richtlijnen, protocollen en de grillige gastvrijheid van Nederlanders. De tocht voert langs fraai in beeld gebrachte landschappen (die qua weidsheid doen denken aan schildertafereeltjes van de Hollandse school). Ze passeren grootschalige boerderijen en polderbewoners, maar uiteindelijk blijkt er voor het clubje zelfs geen plek in de allerkleinste caravan. Ook bij Eddie dringt langzaam het besef door dat zijn nieuwe baan een stuk ongemakkelijker is dan hij hoopte. Lukt het de mannen om bed, bad en brood te vinden in Nederland?
Met een perfect gecaste Bianca Krijgsman als de archetypische Hollandse kneuterambtenaar.