Het is geen goede zaak als de directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD onzin verkoopt over vluchtelingen, vindt Chris Kijne.

Ik dacht: kom, ik twitter ook eens wat. Er wordt al zoveel narigheid opgedist aangaande De Vluchteling, laat ik het samen met het UAF, de Stichting voor Vluchteling-Studenten, eens van de positieve kant benaderen. Bijvoorbeeld van de kant van de Kees Bleichrodt-Award, genoemd naar de oud-directeur van het UAF waarmee ex-vluchtelingen – ben je eigenlijk ooit ex-vluchteling, en wanneer dringt dat tot je door? – worden bekroond die tijdens hun opleiding een opmerkelijke prestatie hebben geleverd.

En de genomineerden zijn... drie geslaagde vluchteling-studenten die elk op hun terrein een verrijking voor onze samenleving vormen; lees hun verhalen hier. En heus, ik weet ook wel dat niet iedere gevluchte Syriër die nu aan de poorten van Fort Europa rammelt een Einstein in de dop is, maar deze zijn er toch maar. En naast alle berichten over testosteronbommen die eerst je vrouw verkrachten en daarna een gratis borstvergroting scoren – alsof er een horde supergeile trafo’s bij Wuustwezel de grens over stroomt – vond ik het een aangenaam tegenwichtje.

Oeps, buiten de Wierd gerekend.

Wierd Duk, gewaardeerd collega van onder meer The Post Online en berichtend vanuit de Bondsrepubliek, houdt op Twitter al enkele jaren het debat over onze verhouding tot Poetin scherp, en nu ook dat over de vluchtelingencrisis. En dat doet-ie goed. Al ben ik het vaak niet met hem eens.

Maar verrek, een vluchteling uit EU-land Bulgarije, daar had Wierd toch wel een puntje?

Goed dat hij me waarschuwde, nog beter om het even uit te zoeken. Dus gebeld met UAF: Abidin Aliev kwam op achtjarige leeftijd - in 1998, dus  ver voor het Bulgaarse EU-lidmaatschap - met zijn ouders naar Nederland. Zijn vader werd, als lid van de Turkse minderheid in Bulgarije, ernstig bedreigd en heeft uiteindelijk voor de vlucht naar Nederland gekozen. Daar heeft het gezin jaren in de asielprocedure gezeten, maar ze zijn uiteindelijk erkend als vluchteling en kregen een verblijfstatus.

Ok, case closed, met dank aan de oplettende Wierd.

Maar lieve God, wat zijn er veel cases, dezer dagen. En wat zijn er weinig mensen die ons, al dan niet met uiteindelijk onjuiste scepsis als die van Wierd, er toe zetten om even iets uit te zoeken. Of die zelf iets uitzoeken voor ze in de rondte gaan toeteren.

Mag ik er eentje noemen? Patrick van Schie, de directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD, de prof. mr. B.M. Telderstichting.

terug naar Turkije

Vorige week werd Patrick door zijn partij het veld ingestuurd om de nieuwe partijlijn wetenschappelijk te duiden. Kern van de boodschap: de gevluchte Syriërs komen meerendeels uit het veilige Turkije en zijn dus, in de zin der vluchtelingenverdragen, zodra ze een nieuwe grens overgaan geen vluchteling meer. Want deze vervolgmigratie heeft immers als doel om de sociaal-economische positie te verbeteren en niet meer om veiligheid te zoeken. Later in het weekend, tussen de hoon over die borstvergrotingen door, kopte de meedogenloze VVD-spits Halbe Zijlstra de voorzet diverse malen in.

Allemaal gelukszoekers! Terug naar Turkije! En dat dan wetenschappelijk uitgezocht door de directeur van een instituut dat vernoemd is naar een eminent rechtsgeleerde, tevens pleitbezorger van een ruimhartiger vluchtelingenbeleid in de jaren dertig en fervent strijder tegen de jodenvervolging.

Een lelijke streep door de rekening van deze Gutmensch die al die Syriërs dom genoeg wel als echte vluchtelingen beschouwde.

Maar wacht een even: wetenschappelijk uitgezocht?

rechten

Ik had toch zelf dr. Nanda Oudejans in de uitzending gehad. En daar had ze toch juist uitgelegd dat precies volgens die door Patrick wetenschappelijk onderzochte vluchtlingenverdragen de Syriërs die in bijvoorbeeld Turkije verblijven en van daaruit naar ons toekomen wél recht hebben op asiel bij ons?

Omdat volgens het in die verdragen vastgelegde beginsel van refoulement iedereen die aan onze grens verschijnt domweg het recht heeft om hier asiel aan te vragen? En dat die vluchtelingenverdragen de vluchteling veel meer rechten toekennen dan alleen veiligheid, maar ook recht op werk, recht op onderwijs, recht op huisvesting? En dat die rechten in Turkije, Jordanië en Libanon helemaal niet geborgd zijn?

En had ik niet ook nog gelezen dat gevluchte Syriërs helemaal geen asiel kúnnen vragen in Turkije , omdat het land indertijd een uitzondering heeft bedongen bij het ondertekenen van het VN-Vluchtelingenverdrag?

Dat, kortom, de analyse van de directeur van het wetenschappelijke bureau, vernoemd naar een eminent jurist en voorvechter van een ruimhartig vluchtelingenbeleid in de jaren dertig, juridisch gezien gierende nonsens is?

Ik wil maar zeggen: Patrick, zoek ’t uit...