Bedrukt ~ papier

, Wim Brands

Bedrukt ~ papier

Wim Brands ,

Wim Brands vertelt over het tijdschrift 'Bedrukt ~ papier'.

Bedrukt ~ papier is het eenmanstijdschrift van David de Poel, met in de tweede editie twee verhalen van eigen hand en met drie interviews met literatoren die hem dierbaar zijn: Ben Borgart, Nico Keuning en Frans Pointl. Keuning vertelt over zijn uitgeverspraktijk en gaat in op de ontvangst van zijn jongste uitgave over Jan Kostwinder. Pointl stemt in een zijn verzorgingstehuis toe in een ontroerend interview. Zijn allerlaatste. De dood kan ieder moment komen.

Het is te bestellen via de site van David de Poel

 

alle tips van wim brands

advertentie