VPRO start medialab in Eindhoven

De VPRO zoekt structurele samenwerking met ontwerpers, uitvinders en mediamakers. Daarom start op 1 maart 2015 VPRO@Strijp-S.

Met dit medialab op het voormalige Philips-terrein in Eindhoven, krijgt de VPRO een vestiging in het ‘Silicon Valley’ van Nederland. Hier wil de VPRO, samen met de gemeente Eindhoven, participeren in de nieuwste ontwikkelingen, die kunnen leiden tot innovatie in de (digitale) programmering.

Strijp-S, het voormalige Philips-terrein dat nu wordt herbouwd tot campus waar design, media en techniek elkaar ontmoeten, is een knooppunt van innovatie. Hier worden high-tech toepassingen en oplossingen bedacht voor media, ruimtelijke ordening, sociale interactie en productie. Met een eigen medialab ter plaatse wil de VPRO de nieuwste manieren onderzoeken waarop media worden gemaakt en gebruikt. Ander onderdeel van het onderzoek is de vertaling van deze nieuwe manieren naar (digitale) programma's van de VPRO.

“De komst van het VPRO lab is een prachtige aanvulling op het huidige ‘media-cluster’, dat op het Strijp-S aan het doorgroeien is. In dit cluster onderzoeken instellingen, labs, bedrijven en festivals de spannende relatie tussen technologie, media en creativiteit. De VPRO kan een natuurlijke verbinder en versneller worden van dit cluster. Voor Strijp-S opent zich een nieuw netwerk van redacteuren, makers en denkers van de VPRO. De samenwerking beperkt zich overigens niet tot Strijp-S. Ook de High Tech Campus en TU/e campus doen volop mee als samenwerkingspartners in dit nieuwe lab”, stelt Mary-Ann Schreurs, wethouder van Innovatie en Cultuur.

medialab producties

Als eerste publieke omroep heeft de VPRO de sprong naar virtuele reality gewaagd. Op 18 juni 2015 is op het Mediapark Jaarcongres de eerste Virtual Reality-productie van de VPRO in première geaan. Bij de serie De Volmaakte Mens heeft VPRO's Medialab een VR-film, of beter een VR-ervaring, gemaakt die met behulp van de speciale VPRO Cardboard en een app voor smartphones te ervaren is. 

De VPRO wil een schakel zijn in het denken over de toepassing van nieuwe technologieën en de sociale implicaties ervan. Nieuwe mediaplatforms als de Oculus Rift, de virtuele bril die nu nog vooral voor games wordt gebruikt, Google Glass, maar ook potentiële productiemiddelen als drones en iBeacons, moeten worden onderzocht. Door structureel samen te werken met de ontwerpers, uitvinders, en mediamakers die zich hier dagelijks mee bezig houden, kan de VPRO ideeën stimuleren die hun weerslag krijgen in de programmering.

VPRO@Strijp-S komt tot stand na een analyse door de gemeente Eindhoven en de VPRO: “We worden geïnspireerd door de sfeer van creativiteit en vernieuwing die heerst op Strijp-S en we hebben besloten om het experiment aan te gaan. De publieke omroep moet innoveren en kan dat alleen door in nauw contact te staan met de slimste en creatiefste mensen van Nederland”, aldus hoofd VPRO Digitaal Geert-Jan Bogaerts, tevens projectleider van VPRO@Strijp-S.

De komende maanden wordt de komst van de VPRO naar Strijp-S verder voorbereid. De beoogde locatie voor de VPRO is het beroemde Natlab, waar vele succesvolle uitvindingen zijn gedaan op het gebied van beeld en geluid. Eén van de opdrachten voor de VPRO en de gemeente Eindhoven is om gezamenlijk de extra financiering te vinden die nodig is voor dit project.